Category Archives: Photoshop

Cách phát thảo văn bản trên photoshop

Cách phát thảo văn bản trên photoshop như thế nào. Chúng sẽ có tác dụng gì ? Xem qua bài viết bên dưới đây nhé. Nếu bạn muốn làm cho các văn bản nhất định nổi bật so với phần còn lại của văn bản. Một trong các tùy chọn là phác thảo từ mong […]

Giới thiệu và cách sử dụng các công cụ trong photoshop

Trong bài giới thiệu và cách sử dụng các công cụ trong photoshop này. Chúng tôi sẽ đi lần lượt từng công cụ và cách nó được sử dụng như thế nào để bạn có những hiểu biết và tổng quan về cách sử dụng trong photoshop. Khi bạn mở Adobe Photoshop lần đầu tiên, […]

Cách sử dụng Photoshop – Hướng dẫn cho người mới

Cách sử dụng Photoshop - Hướng dẫn cho người mới

Cách sử dụng Photoshop – Hướng dẫn cho người mới với những thành phần cơ bản và các tính năng của photoshop. Bạn có thể đã nghe nói về Adobe Photoshop, ngay cả khi bạn không phải là một nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp. Chương trình tuyệt vời này hữu ích cho tất […]