In card visit nhựa

Đặt hàng in card visit nhựa bên dưới đây nhé

Lưu ý: Sản phẩm của bạn sẽ được cán màng. Có 3 loại cán màng cho việc hoàn thiện sản phẩm đẹp

  • Cán bóng
  • Cán mờ
  • Cán sầy
Xóa