In menu ép nhựa

Đặt hàng in menu ép nhựa dưới đây.

Lựa chọn các thuộc tính cho cuốn menu của bạn.

Kích thướt giấy khi in menu ép nhựa là 20 x 29 cm.

  • Lưu ý:
  • Khi ép nhựa, phần nhựa sẽ thừa ra khỏi giấy từ 3-5mm
  • Khi đóng cuốn menu ép nhựa, chúng ta chỉ đóng được bằng xo xo xoắn ốc bằng nhựa.
  • Thời gian in nhanh, tối đa là 1 ngày