In tài liệu đóng gáy lò xo xoắn

20.000

Đặt hàng  in tài liệu đóng gáy lò xo xoắn bên dưới nhé

Điền số trang tài liệu để tính giá Lưu ý: Số trang đơn. Nếu in 2 mặt, 2 trang sẽ in trên 1 tờ giấy
Sách tối đa sẽ in được 500 trang. Nếu file của bạn nhiều hơn, chúng tôi sẽ đóng thành 2 cuốn. Xin cảm ơn !
KHUYẾN MÃI Đặt từ 5-10 cuốn: Giảm 10% Đặt từ 10-30 cuốn: Giảm 15% Đặt trên 30 cuốn: Giảm 20%
Tùy chọn giấy in