Tag Archives: qr

Thêm mã QR Code vào sản phẩm in

Bạn có thể thêm mã QR Code vào sản phẩm in để quảng cáo về trang đích, zalo. Các sản phẩm in ấn catalogue, tờ rơi, danh thiếp… Đều có thể được in mã QR code một cách dễ dàng. Trong vài năm qua, chúng tôi đã thấy rất nhiều ví dụ về mã phản […]