In sách đóng gáy lò xo xoắn

20.000

Đặt hàng in sách đóng gáy lò xo xoắn bên dưới nhé

Tùy chọn giấy in
Điền số trang tài liệu để tính giá Lưu ý: Số trang đơn. Nếu in 2 mặt, 2 trang sẽ in trên 1 tờ giấy
Sách tối đa sẽ in được 500 trang. Nếu file của bạn nhiều hơn, chúng tôi sẽ đóng thành 2 cuốn. Xin cảm ơn !
KHUYẾN MÃI Đặt từ 5-10 cuốn: Giảm 10% Đặt từ 10-30 cuốn: Giảm 15% Đặt trên 30 cuốn: Giảm 20%