Tag Archives: thiết kế

Những điều cần tránh khi thiết kế tờ rơi

Xem qua những điều cần tránh khi thiết kế tờ rơi để có một thiết kế tờ rơi tốt nhất cho bạn. Một tờ rơi quảng cáo thường có thể là một cách rẻ và dể dàng đưa thương hiệu của bạn đến với khách hàng của bạn. Tờ rơi quảng cáo có thể rất […]

Cần biết khi thiết kế tờ rơi

Cần biết khi thiết kế tờ rơi

Những điều bạn cần biết khi thiết kế tờ rơi. Vấn đề thiết kế luôn là rắc rối với nhiều người.Vì vậy một số tổng hợp nhỏ của chúng tôi ở bài viết này và các bài viết khác trong phần bolg. Sẽ giúp bạn ít nhiều trong các vấn đề in ấn và thiết […]